Istra Centrum

FotoFórum

Podmienky a pravidlá
Aj keď administrátori Istra Centrum odstánia alebo zmenia akýkoľvek nevhodný materiál z obsahu galérie tak rýchlo ako to bude možné, nie je možné kontrolovať každý príspevok. Všetky príspevky vložené na tento server vyjadrujú názory a postoje ich autorov a nie administrátorov alebo prevádzkovateľa servera (s výnimkou ich vlastných príspevkov) a preto nemôžu byť za takéto príspevky braní na zodpovednosť.

Súhlasíte s tým, že nebudete pridávať žiadne hanlivé, urážajúce, obscénne, vulgárne, ohováračské, nevraživé, výhražné a sexuálne orientované príspevky alebo akýkoľvek materiál porušujúci zákon. Zároveň súhlasíte s tým, že administrátor, moderátor a prevádzkovateľ Istra Centrum má právo odstrániť alebo pozmeniť akýkoľvek obsah, vrátane užívateľských príspevkov, kedykoľvek podľa ich vlastného uváženia. Ako užívateľ súhlasíte s tým, že všetky vami pridané príspevky budú uložené v databáze, avšak aj keď tieto informácie nebudú postúpené tretím osobám bez vášho súhlasu, správca a administrátor nemôže ručiť za prípadný neautorizovaný vstup na server, ktorý by mohol mať za následok únik dát z databázy.

Táto stránka používa cookies na ukladanie informácii na vášom počítači. Tieto cookies slúžia iba pre zlepšenie komfortu prehliadania stránky. E-mailová adresa je použitá iba pre potvrdenie vašej registrácie a prístupových údajov.

Kliknutím na 'Súhlasím' nižšie vyjadrujete súhlas s tým, že ste viazaný týmito podmienkami.