Istra Centrum

FotoFórum


Ocenenie Fotofóra 2019

2. miesto za Najkrajší kalendár Slovenska 2019 v kategórií Nástenné viaclistové - Obce