Istra Centrum

FotoFórum


Devín pred komunistami

Pohľad na Devín pred úpravami brehu pre potreby pohraničnej stráže.