Istra Centrum

FotoFórum


Napájanie kráv nad Devínom

Krásna fotka ešte z čias keď sa aktívne hospodárilo v okolí Devína a Devínskej.