Istra Centrum

FotoFórum


pavúčik

aj takýto parádnik - stepník (Eresus hermani) obýva piesočné oblasti na západnej stráni Devínskej Kobyly