Istra Centrum

FotoFórum


Osirelý svedok dávnej krátkej histórie

Cez celý masív Devínskej Kobyly sa tiahne mnohokilometrový pás starých hraničných znakov s "Treťou ríšou" z r. 1939, v roku 1945 už ale stratili zmysel.